Về DFlow

Lớp thanh khoản tạo động lực cho nền kinh tế tốt hơn cho các bên tham gia thị trường

Giao thức DFlow cho phép các địa điểm thanh khoản thu phí động dựa trên mức độ độc hại của luồng lệnh.

Được hỗ trợ bởi Được hỗ trợ bởi

Giao thức

Giao thức DFlow bảo vệ thanh khoản của DEX chống lại luồng độc hại.

Hiện nay, các nhà cung cấp thanh khoản trên các sàn giao dịch phi tập trung không có các bảo đảm mạnh về độc hại của luồng lệnh mà họ được yêu cầu báo giá. Cấu trúc thị trường phi tập trung làm cho việc rút ra giá trị từ CLOB market makers và AMM LP trở nên dễ dàng.

Giao thức DFlow là một lớp phòng vệ xung quanh thanh khoản của DEX. Thông qua việc tăng cường lớp thanh khoản của Solana với giao thức DFlow, người dùng sẽ thấy spread chặt chẽ hơn, biến động giảm, khám phá giá hiệu quả hơn, thanh khoản luôn hiện diện hơn và chất lượng thực hiện giao dịch tốt hơn.